این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: فایل ها


ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 25-1 
2مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 44-26 
3مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 75-45
4مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 99-76
5مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 112-100 
6مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 142-113 
7مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 159-143
8مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 185-160 
9مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 199-186 
10مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 219-200 
11مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 249-220 
12مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 266-250 
13مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 289-267 
14مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 316-290 
15مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 335-317 
16مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 354-336 
17مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 355-370 
18مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 385-371 
19مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 404-386 
20مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 419-405 
21مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار شماره کدمقاله 444-420
22محور های همایش
23اهداف همایش
24برنامه همایش و سخنرانی
25قالب پوستر ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
26کمیته علمی همایش
27ساختار سازمانی همایش
28نحوه نگارش مقالات فایل word
29نحوه ی نگارش مقالات فایل pdf
30راهنمای چکیده

اهداف همایش

برای دریافت اهداف همایش ملی معماری و شهر پایدار اینجا کلیک کنید.فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

هزینه ثبت نام


    اعضای هیئت علمی و آزاد
 3.000.000 ریال 
    دانشجویان دانشگاه شهید رجائی
 2.000.000 ریال 
    دانشجویان
 2.500.000 ریال    
    مقاله دوم  700.000 ریال می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
صرفاً  از آدرس https://conf.sru.ac.ir/icsac2022 برای انجام خدمات آنلاین پرداخت بانکی استفاده نمایید.
 

پوستر همایش